Журналы

 
Философские журналы, утверждённые ВАК

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 ДОКСА
 ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА

8 A Du001D0C 8u001E1

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ:ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ 

ВIСНИК КИÏВСЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕУ IМЕНI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА СУЧАСНА УКРАÏНСЬКА ФIЛОСОФIЯ: ТРАДИЦIÏ, ТЕНДЕНЦIÏ, IННОВАЦIÏ ФIЛОСОФСЬКI ПРОБЛЕМИ ГУМАНIТАРНИХ НАУК

11АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОСТІ

 

ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ)

ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ФІЛОСОФСЬКО- ПОЛІТОЛОГІЧНІ СТУДІЇ)

pageHeaderLogoImage en USSENTENTIAE

cover 1НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАУКМА (СЕРІЯ "ФІЛОСОФІЯ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВО")

coverСТУДІЇ "МАГІСТЕРІУМУ"(ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ СТУДІЇ) homepageImage en USKYIV-MOHYLA HUMANITIES JOURNAL Безымянный3ГРАНІ

 

ФIЛОСОФIЯ. КУЛЬТУРА.ЖИТТЯ.

 

 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ТАВРИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА им. В.И. ВЕРНАДСКОГО

 

НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ФIЛОСОФСЬКI ПОШУКИ